Sklep edustacyjka.pl Zabawki które uczą
Twój koszyk »
zamknij

Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję

Zestaw kontrolny PUS + To już potrafię 1-4

Dostępny w 3-5 dni roboczych

Waga: 0,3 kg

Producent: EPIDEIXIS

Cena:

88.00

Dodaj do schowka

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi zestaw kontrolny PUS oraz 4 książeczki To już potrafię

 

Zestaw Kontrolny PUS służy zawsze w połączeniu z książeczkami z serii PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach. W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności wybranych odpowiedzi.

Zestaw Kontrolny „rośnie razem z dzieckiem” i raz zakupiony, służy przez wiele lat do zabawy ze wszystkimi książeczkami PUS.

Zestaw Kontrolny to poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków.

 


To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to pierwsza z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię” skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala na utrwalenie i sprawdzenie wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno – przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

Książeczka To już potrafię 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające obejmuje: 

zagadnienia z matematyki:

 1. dodawanie i odejmowanie do 12,
 2. dodawanie i odejmowanie trzech liczb,
 3. dopełnianie do 20,
 4. dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami,
 5. obrazowe przedstawianie działań,
 6. utrwalanie znaków: >, =, <, dobieranie działań do ilustracji.

zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego:

 

 1. rozpoznawanie zwierząt,
 2. łączenie w pary części roślin,
 3. ochrona środowiska,
 4. zawody rodziców,
 5. gdzie mieszkają zwierzęta,
 6. sprzęty i narzędzia używane dawniej i dzisiaj.

zagadnienia z języka polskiego:

 1. pojęcie głoski i jej pozycja w wyrazie,
 2. dopasowanie nazwy obrazka do właściwego układu spółgłosek i samogłosek,
 3. wstawianie brakującej litery w wyrazie,
 4. łączenie w pary rymujących się wyrazów,
 5. dobieranie sylab tak, aby powstał poprawny wyraz,
 6. dobieranie wyrazów przeciwstawnych.

To już potrafę 1. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

podobnie jak pozostałe części tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach świetlicowych i w zabawach w domu.


Autor: Jadwiga Dejko
Ilustracje: Irena Rokicka-Wakuła
ISBN: 978-83-7514-130-6
Format: 168 x 235, stron: 32

 

To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to druga z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię” adresowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

To już potrafię 2

obejmuje:

zagadnienia z matematyki takie jak: 

 1. odszukiwanie działań z poprawnym wynikiem,
 2. zastępowanie dodawania mnożeniem,
 3. wykonywanie działań dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia i porównywanie wyników, utrwalanie znaków >, <, =
 4. odszukiwanie błędnie zapisanych działań,
 5. dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
 6. mnożenie i dzielenie w zakresie 100,
 7. przemienność mnożenia.

zagadnienia ze środowiska społeczno – przyrodniczego:

 

 

 1. znane warzywa,
 2. rośliny ozdobne,
 3. rozpoznawanie zwierząt i ptaków,
 4. zawody,
 5. środki transportu,
 6. narzędzia i sprzęty do użytku domowego

zagadnienia z języka polskiego:

 1. zasady zmiękczania spółgłosek,
 2. zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
 3. dobieranie do rzeczowników wyrazów oznaczających czynność,
 4. dobieranie przymiotników do rzeczowników,
 5. przysłowia polskie,
 6. uzupełnianie luk w tekście.

To już potrafię 2. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

podobnie jak pozostałe książeczki tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach w świetlicy i w czasie zabaw w domu.


Autor: Jadwiga Dejko
Ilustracje: Irena Rokicka-Wakuła
ISBN: 978-83-7514-159-7
Format: 168 x 235, stron: 32

 

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to trzecia z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię”, skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

To już potrafię 3 

obejmuje:

zagadnienia z matematyki:

 1. obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,
 2. mnożenie jako suma jednakowych składników,
 3. obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,
 4. doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,
 5. obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,
 6. zadania tekstowe,
 7. działania z niewiadomą,
 8. działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,

zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:

 

 

 1. wiadomości dotyczące historii Polski,
 2. tradycji,
 3. symboli narodowych,
 4. wybitnych Polaków,
 5. warzywa uprawiane w ogrodzie,
 6. pory roku w przysłowiach ludowych,
 7. zagadki dotyczące zawodów,
 8. rozpoznawanie owoców,
 9. znajomość podstawowych znaków drogowych,

zagadnienia z języka polskiego:

 1. czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,
 2. uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,
 3. uogólnianie różnych pojęć,
 4. określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,
 5. analiza i synteza słuchowa wyrazów,
 6. rozwój słuchu fonematycznego,
 7. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,
 8. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,
 9. ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,
 10. dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,
 11. rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,
 12. określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,
 13. określanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
 14. pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

podobnie jak pozostałe książeczki tej serii, mogą być wykorzystywane na lekcjach, ale również na zajęciach wyrównawczych i zajęciach prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się też na zajęciach w świetlicy i w czasie zabaw domowych.


Autor: Jadwiga Dejko
Ilustracje: Irena Rokicka-Wakuła, Małgorzata Śliczniak-Świrszcz
ISBN: 978-83-7514-086-6
Format: 168 x 235, stron: 32

 

o już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to ostatnia z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię”, adresowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pomaga utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji do uczenia się.

To już potrafię 4

obejmuje:

zagadnienia matematyczne:

 1. dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
 2. mnożenie i dzielenie w zakresie 50,
 3. kolejność wykonywania działań,
 4. zadania tekstowe,
 5. quiz matematyczny;

zagadnienia środowiska społeczno-przyrodniczego:

 

 1. wyróżnianie części rośliny,
 2. rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach,
 3. odczytywanie nazw miesięcy w systemie rzymskim,
 4. odczytywanie wskazań zegara,
 5. quiz przyrodniczy;

zagadnienia związane z kształceniem językowym:

 1. ćwiczenie poprawności pisowni wyrazów z: u, ó i spółgłoskami miękkimi,
 2. posługiwanie się ze zrozumieniem pojęciami związanymi ze strukturą i funkcja teatru,
 3. wyróżnianie rzeczowników, przymiotników i czasowników,
 4. przysłowia ludowe: wiosna, lato,
 5. uzupełnianie tekstu – czytanie ze zrozumieniem,
 6. łączenie rzeczowników z przymiotnikami, quiz czytelniczy.

To już potrafię 4. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

podobnie jak pozostałe części tej serii, mogą być wykorzystywane na zajęciach w szkole, ale również w czasie zajęć wyrównawczych i zajęć prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się na zajęciach świetlicowych i w zabawach w domu.


Autor: Jadwiga Dejko, Małgorzata Bąk
Ilustracje: Tomasz Wilczkiewicz
ISBN: 978-83-7514-160-3
Format: 168 x 235, stron: 32

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Parametry techniczne

Wymiary zabawki:38,4 x 28,4 x 6cm

Opinie

: Średnia: 0
:
:

Osoby, które kupiły ten produkt kupiły także